Pozvánka na celostátní setkání VTI trenérů

SPIN z.s. - asociace pro videotrénink interakcí v ČR

vás zve srdečně na celostátní setkání VTI trenérů

Datum setkání: 16. března 2018

Místo setkání: FF UK v Praze, katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

3. patro, místnost č. 328

https://mapy.cz/s/2ga3P

Čas: 10:00 - 16:00 (registrace od 9:30)

Účast je bez poplatku

Vážené kolegyně a kolegové, 

obracíme se na vás všechny, kteří jste v období let 1996 - 2018 získali certifikát VTI trenéra, ať už pracujete na tomto poli aktivně nebo z různých důvodů VTI v současnosti nevyužíváte a u kterých registrujeme vaši e-mailovou adresu.Rozhodli jsme se pozvat vás touto formou na setkání VTI trenérů, protože nám poslední dobou velmi chybí váš hlas, váš pohled, vaše zkušenosti s metodou VTI a jejím využití v širokém spektru organizací v ČR. Potřebujeme vás prostě slyšet.Na tomto setkání bychom spolu s vámi rádi diskutovali současnou situaci s využíváním metody VTI v ČR a navrhli konkrétní konstruktivní kroky, které by pomohly vám, nám, vašim organizacím a v neposlední řadě našim klientům v jejím užitečném rozvíjení a využívání. Účast každého jednotlivého VTI trenéra na tomto setkání bude velmi cenná a vítaná. 

V případě, že máte o setkání zájem, registrujte se prosím k účasti co nejdříve na náš e-mail: spin@spin-vti.cz, předmět: přihláška na celostátní setkání

Přihlášeným účastníkům rozešleme podrobné informace k programu. 

Těšíme se na setkání s Vámi

videotrenérky, lektorky a supervizorky VTI, SPIN z.s.