Termíny kurzu "Úvod do metody VTI" pro 2017

Pokud zvažujete seznámit se podrobněji s metodou videotrénink interakcí (VTI) nebo dokonce nastoupit do Základního výcviku ve VTI , připravujeme v současnosti termíny pro rok 2018.

Termíny kurzu pro 1. pol. 2018

20. - 22. června 2018 (stále máme volná místa)

Termín kurzu pro 2. pol. 2018

3. - 5. 10. 2018 

Nový běh Základního výcviku ve VTI - Modul I (150 hod) plánujeme spustit v lednu 2019.