Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí

Základní informace

Akreditace: MPSV č.j. 2011/1235-PC/SP/VP/PP (kurz bude v roce 2017 reakreditován)
Časová dotace: 16 hodin

Tento kurz můžeme realizovat přímo ve vaší organizaci. Minimální počet účastníků je 10, maximální 20. Zajištění potřebného počtu účastníků, výukových prostor a základního technického vybavení je v takovém případě na objednateli, cena se určuje vzájemnou dohodou. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu reiserova@spin-vti.cz

Cena v případě konání v Národním centru pro VTI (Praha): 1 800 Kč

Sleva: pokud se přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace a úhrada proběhne z jednoho účtu je cena 1 600 Kč.

Termín kurzu: bude určen na základě zájmu, v případě, že jste individuální zájemce o kurz, kontaktujte nás prosím na e-mailu reiserova@spin-vti.cz


Obsahové informace

Kurz je určen všem, kdo mají zájem o nový pohled na možnosti komunikace s lidmi trpícími demencí, kteří hledají alternativy a řešení situací při naplňování jejich potřeb a při nelehké komunikaci s nimi. 
Vítáni jsou jak profesionální tak i rodinní pečovatelé, vedoucí pracovníci residenčních služeb, zdravotníci i studenti.

Hlavní témata a obsah kurzu

  • demence, její projevy, důsledky a zvláštnosti v komunikaci;
  • jak můžeme sledovat, co nám lidé trpící demencí sdělují, a jak tomu porozumět;
  • navázání kontaktu s osobou trpící demencí;
  • příležitosti a podmínky ke komunikaci s člověkem s demencí;
  • principy úspěšné komunikace;
  • náročné či „problémové“ chování u člověka s demencí, jeho souvislosti, možnosti jeho předcházení a zvládání;
  • plánování péče o člověka s demencí s ohledem na komunikaci

Formy práce

Intenzivní práce s videozáznamy konkrétních situací komunikace mezi pečovateli a lidmi trpícími demencí; praktická cvičení; práce ve skupinách; krátký výklad; diskuse.

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 85 % výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu (bez poplatku).

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Petra Reiserová, Mgr. Adéla Cupáková, Alena Šimečková, DiS.

Časový rozvrh: 16 výukových hodin rozložených do 2 dnů

Místo konání: Dle požadavků objednatele nebo bude místo konání kurzu upřesněno dle počtu přihlášených zájemců.