Konzultace pro profesionální i rodinné pečovatele

Konzultace pro profesionální i rodinné pečovatele s využitím metody VTI 

Práce profesionálního i rodinného pečovatele, zejména při péči o seniora s vážnější poruchou v oblasti komunikace, je nadmíru náročná a vyžaduje plné nasazení minutu po minutě. Pokud patříte mezi ty, kteří pečují o druhé, zamysleli jste se někdy, kdo pečuje o vás? Kdo vám pomůže, pokud se cítíte vyčerpaní nebo pokud komunikace se seniorem, o kterého pečujete, vázne nebo je dokonce zcela zablokovaná?

Nabízíme vám pomoc a podporu ve vaší nadmíru náročné práci a péči. Nabízíme individuální konzultace, které vám pomohou rozpoznat možné příčiny nedorozumění a rozvíjet možnosti, jak využít stávajících komunikačních dovedností nebo některé i více rozvíjet.

Individuální konzultace vám nabízejí zejména bezpečí a prostor pro sdělování a objevování - toho, co již umíte a toho, co potřebujete rozvíjet. Vždy stavíme na vašich zdrojích a silných stránkách, vždy nabízíme podporu a porozumění, teprve pak se společně učíme něčemu novému.

Individuální konzultace vám mohou být užitečné také tehdy, když:

  • hledáte možnosti, jak navázat a udržet kontakt se seniorem,
  • chcete lépe porozumět nebo prozkoumat komunikační schopnosti seniora a lépe jich využít pro prohloubení vzájemného dorozumění,
  • chcete předejít "problémovému chování" seniora, nebo hledat řešení, jak toto problémové chování minimalizovat,
  • chcete stavět na svých současných komunikačních dovednostech (a to znamená je plně objevit) a tyto ještě dále rozvíjet,
  • jste začínající pracovník a potřebujete získat větší jistotu v komunikaci se seniory a své dovednosti dále rozvíjet,
  • se cítíte vyčerpaní, vyhořelí a ztrácíte motivaci pro svoji náročnou práci.

Pokud se domníváte, že cesta individuální konzultace (a práce na sobě) je tou vaší cestou, neváhejte nás kontaktovat.
Mgr. Petra Reiserová je vždy připravena vám nabídnout podporu a pomoc: e-mail: reiserova@spin-vti.cz