Najdi si VTI trenéra

{mapa trenérů}

VTI trenér/terapeut je odborný pracovník (psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog apod.), který absolvoval výcvikový program ve VTI a získal oprávnění (akreditaci) pro práci s klienty metodou VTI.

Kliknutím na příslušný kraj na mapce získáte seznam v místě dostupných VTI trenérů/terapeutů.

Tento seznam není úplným výčtem všech akreditovaných VTI trenérů/terapeutů v ČR, ale zahrnuje kontakty pouze na ty pracovníky, kteří nám poskytli své údaje (a vyjádřili souhlas s jejich publikováním).

Pokud hledáte pomoc a zajímá vás využít metodu VTI, kontaktujte VTI trenéra/terapeuta ve vašem místě/regionu. Pokud ve vašem regionu nenajdete požadovaný kontaktní údaj, napište nám, budeme se snažit vám pomoci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: SPIN, z.s. - asociace pro VTI neodpovídá za dostupnost služeb v ČR.
Pokud jste akreditovaným VTI trenérem/terapeutem, který není uveden na tomto aktualizovaném seznamu a chcete zveřejnit své údaje na našem webu, zašlete nám vyplněný formulář, ke stažení zde.


Praha

Mgr. Veronika Baláková

      E-mail: veronika.balakova@seznam.cz
Webové stránky: http://www.sportpsychology.cz
Profese: učitelství pro SŠ; psychologie

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: asistent na FTVS UK v Praze, oddělení psychologie

VTI používám v oblasti: školství - ZŠ, SŠ, VŠ, oblast sportu - práce s kouči a trenéry

Mgr. Zdena Bednářová

     
Tel: 603830663

Údaje o pracovišti
Tel: 283892772       E-mail: acorus@atlas.cz

VTI používám v oblasti: rodina (zejména rodina v azylovém zařízení), pracovníci pomáhajících profesí

PhDr. Ludmila Boková

      E-mail: ludmilabokova@hotmail.com
Tel: 283851547
Profese: sociolog, terapeut

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: vedoucí sociálních služeb
Název organizace: Azylový dům pro matky s dětmi
Tel: 283851547      

VTI používám v oblasti: rodina s dětmi (0-12 let), pracovníci pomáhajících profesí, práce s týmy
Další informace: supervizor VTI

Mgr. Veronika Brandejsová

      E-mail: veronika.brandejsova@gmail.com
Tel: 605731722
Profese: psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Soukromá praxe
Název organizace: OSVČ

VTI používám v oblasti: rodina, náhradní rodinná péče
Další informace: akreditovaný lektor a supervizor VTI (SPIN z.s.)

Mgr. Berta Burkoňová

      E-mail: berta@burkonova.cz
Tel: 736279162
Profese: speciální pedagog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: speciální pedagog - terapeut
Název organizace: Centrum Terapie Autismu, s.r.o.
Adresa organizace: Vyšehradská 49, Praha 2
Webové stránky: www.cta.cz

VTI používám v oblasti: V rodinách s dětmi 0 - 6, v rodinách s dětmi s autismem, jako podpora asistentů dětí s autismem
Další informace: Působnost: Praha, Středočeský kraj

PhDr. Miloslav Čedík

      E-mail: Miloslav.cedik@seznam.cz
Tel: 606357489
Profese: speciální pedagog - etoped

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: speciální pedagog - etoped
Název organizace: SPC při ZŠ pro žáky s SPCH a učení
Adresa organizace: Na Zlíchově 6, 152 00 Praha 5
Tel: 226519612       E-mail: speczs@volny.cz
Webové stránky: www.speczs.cz

VTI používám v oblasti: rodina, škola
Další informace: supervizor ČIS (Český institut pro supervizi)

PhDr. Jarmila Čierná

      E-mail: cierna@atlas.cz
Tel: 777734167

Údaje o pracovišti
Tel: 222521912       E-mail: cierna.sos@diakoniecce.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, rozvoj sociálních dovedností pracovníků pomáhajících profesí, supervize

Mgr. Klára Došková

      E-mail: Klara.doskova@cta.cz
Tel: info@cta.cz
Webové stránky: www.terapie-autismu.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Terapeut v práci s dětmi s PAS
Název organizace: Centrum Terapie Autismu
Adresa organizace: Národní 43, 110 00 Praha 1
E-mail: info@cta.cz
Webové stránky: www.terapie-autismu.cz

VTI používám v oblasti: Rodiny s dětmi s PAS,
asistenti dětí s PAS,
terapeuti v práci s dětmi s PAS

Mgr. Stanislava Fuchsová

     

Údaje o pracovišti
Název organizace: Křesťanská ped.psychologická poradna
Adresa organizace: Pernerova 8,
186 00 Praha 8
Tel: 222322624       E-mail: poradna@kppp.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole

MUDr. Zina Hánová

      E-mail: hanova@fnkv.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: lékař, logoped
Název organizace: ORL klinika FNKV
Adresa organizace: Šrobárova 50, 100 00 Praha 10
Tel: 267162349 (po. st. odpol.)      

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem s poruchami řeči

Hellena Holečková

     
Tel: 777227031

VTI používám v oblasti: v rodině, ve firmách (jako koučink)

Mgr. Lada Chudomelová

     

Údaje o pracovišti
Název organizace: SPC pro sluchově postižené
Adresa organizace: Výmolova 169, 150 00 Praha 5
Tel: 732433002       E-mail: SPC.vymolova@seznam.cz

VTI používám v oblasti: rodina, škola (zaměření na děti s poruchami sluchu)

PhDr. Nora Jakobová

      E-mail: Norunka@gmail.com
Tel: 605528712

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholožka
Název organizace: Gymnázium Jana Palacha
Adresa organizace: Pštrossova 13, 110 00 Praha 1
Webové stránky: www.gjp1.cz

VTI používám v oblasti: ve škole (ZŠ, SŠ, VŠ, podpora učitele, práce s týmem
Další informace: t.č. na mateřské dovolené

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

      E-mail: janeckova@ipvz.cz
Tel: 608822986

Údaje o pracovišti
Název organizace: IPVZ
Adresa organizace: Ruská 85, 100 05 Praha 10

VTI používám v oblasti: práce se seniory a jejich rodinnými příslušníky
Další informace: garant vzdělávacích programů v oblasti práce se seniory

Bc.DiS. Ivana Jelínková

      E-mail: Jelinkova@diakonieltm.cz
Tel: 739526185
Profese: sociální pracovník

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovník
Název organizace: DIAKONIE ČCE SKP v Litoměřicích
Adresa organizace: Rooseveltova 7, Litoměřice
Webové stránky: www.diakonieltm.cz

VTI používám v oblasti: Matka a dítě
Další informace: VTI poskytuji pouze pro klienty organizace

Mgr. Marika Kimmerová

      E-mail: Marika.kimmerova@gmail.com
Tel: 603593551
Profese: speciální pedagog (logopedie, arteterapie)

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: spec. pedagog, logoped
Název organizace: SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci, s.r.o.
Adresa organizace: Tyršova 13, Praha 2
Tel: 222519926       E-mail: spcvadyreci@seznam.cz
Webové stránky: www.alternativníkomunikace.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem s narušenou komunikační schopností;
škola s dítětem s narušenou komunikační schopností
Další informace: t.č. na mateřské dovolené

PhDr. Kristýna Krejčová

      E-mail: kris.krejcova@seznam.cz
Tel: 605064949

VTI používám v oblasti: ve škole, v rodině

Mgr. Radomila Lorencová

      E-mail: radomilalo@gmail.com
Tel: 606354309
Webové stránky: www.radomila.cz
Profese: klinický psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: OSVČ

VTI používám v oblasti: rodiny, školy, pracovníci pomáhajících profesí, práce s týmy
Další informace: supervizor ČIS, supervizor VTI

PhDr. Vladislava Moravčíková

      E-mail: vladka.moravcikova@gmail.com
Tel: 602227813
Profese: pedagogika - psychologie

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: Centrum Rozum v.o.s. Centrum pro rozvoj učení a myšlení
Adresa organizace: Horoušanská 7, 194 00 Praha 9

Webové stránky: www.centrumrozum.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem (0-15),
škola (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), včetně práce s týmy učitelů,
pracovníci pomáhajících profesí
Další informace: supervizor ČIS, supervizor VTI

Mgr. Petra Reiserová

      E-mail: petra.reiserova@centrum.cz
Profese: sociální pracovnice

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice
Název organizace: Letní dům z.ú
Adresa organizace: Vyšehradská 430/31, 128 00 Praha 2
Tel: 608126843      

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem (bez omezení věku), podpora komunikace pracovník - klient (zejména oblast péče o seniory), škola (MŠ i ZŠ)
Další informace: Rovněž kmenový lektor a supervizor VTI (SPIN, z.s.)

Mgr. Eliška Rothová

      E-mail: eliska.rothova@volny.cz
Tel: 731057416
Profese: sociální pracovník, terapeut

VTI používám v oblasti: rodina, škola, pomáhající profese (v oblasti osob s postižením)
Další informace: supervizor VTI

Lenka Stárková, DiS.

      E-mail: lenka.starkova@sanek.cz
Tel: 774551381

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: patronka neziskových organizací
Název organizace: SANEK Ponte o.s.
Adresa organizace: Slezská 949/32, Praha 2
Webové stránky: www.sanek.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem 0-12 let v azylovém bydlení; podpora pracovníků pomáhajících profesí
Další informace: VTI používám od r. 2004

Mgr. Romana Straussová

     
Profese: speciální pedagog - etoped

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: poradce
Název organizace: Centrum Terapie Autismu
Adresa organizace: http://www.facebook.com/TerapieAutismu
Tel: 736 480 911       E-mail: romana.straussova@cta.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem s poruchou autistického spektra (0-5), i při podezření na PAS
Další informace: Praha a střední Čechy

Mgr. Kateřina Šilhánová

      E-mail: katerinasilhanova@gmail.com
Tel: 775020088
Profese: sociální práce

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: soukromá praxe, konzultant
Název organizace: OSVČ

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem (0-12)
škola (MŠ, ZŠ)
rozvoj a podpora managerských dovedností
Další informace: lektor a supervizor VTI

Alena Šimečková, DiS.

      E-mail: alena@simecek.org
Tel: 777102755
Profese: sociální pracovník

VTI používám v oblasti: podpora pomáhajících pracovníků v oblasti péče o seniory, rodiny seniorů
Další informace: lektorka VTI (oblast péče o seniory)

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

      E-mail: eva.sirova@ff.cuni.cz
Profese: psychologie

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: odborný asistent, poradce
Název organizace: FF UK v Praze
Adresa organizace: Celetná 20, Praha 1 - Staré Město
Tel: 221619663      
Webové stránky: http://psychologie.ff.cuni.cz

VTI používám v oblasti: rodina, škola, vedení týmů
Další informace: supervizor VTI

Mgr. Dana Šmerdová

      E-mail: danachen79@gmail.com
Tel: 608509250
Webové stránky: www.videotrenink-interakci.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: soukromá praxe, lektor, VTI trenér, konzultant ve vzdělávání

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem, škola (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), pracovníci v pomáhajících profesích, konzultant pro firmy (práce s týmem), partnerské vztahy

Mgr. Lenka Velenová (roz. Vávrová)

      E-mail: velenova@videokouc.cz
Tel: 723930062
Webové stránky: www.videokouc.cz
Profese: psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: soukromá praxe
Název organizace: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, spol. s r.o.
Webové stránky: www.pppp.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole, podpora managementu, vedení pracovníků a týmů

Mgr. Vendula Vinklerová

      E-mail: vendula.vinklerova@centrum.cz
Tel: 776748738
Profese: psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: Speciálně pedagogické centrum
Adresa organizace: Starostrašnická 45, Praha 10

VTI používám v oblasti: rodina, škola

Vlasta Vítková

      E-mail: Vitkova.vlast@gmail.com
Tel: 777926801
Profese: Sociální pracovník, speciální pedagog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Speciální pedagog, koordinátor a metodik projektu
Název organizace: HoST Home-Start ČR
Webové stránky: www.hostcz.org

VTI používám v oblasti: Rodina s dítětem

zpět na mapu

Středočeský

PhDr. Lucie Dobešová

      E-mail: Dobesova.lucie@seznam.cz
Tel: 315783388
Profese: psychologie

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Adresa organizace: Kováry 42
273 28 Zákolany

VTI používám v oblasti: rodina, škola

Bc. Dita Vojířová

      E-mail: dita@tudytam-vzdelavani.cz
Tel: 608777014
Webové stránky: www.tudytam-vzdelavani.cz
Profese: sociální pracovnice

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: OSVČ lektor, konzultant

VTI používám v oblasti: sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením

zpět na mapu

Karlovarský

Plzeňský

PhDr. Eva Lukavská, PhD.

     
Tel: 605804062

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Odborná asistentka, FPE ZČU v Plzni
Název organizace: ZČU v Plzni, katedra pedagogiky

VTI používám v oblasti: vzdělávání studentů pedagogiky, učitelé (1. stupeň ZŠ)

Mgr. Pavla Vybíralová

      E-mail: pavla.vybiralova@email.cz
Tel: 732573716

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: lektorka vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje, komunikace, mentoring pro učitele
Název organizace: soukromá praxe

VTI používám v oblasti: MŠ a ZŠ

zpět na mapu

Ústecký

Mgr. Renáta Brožová

      E-mail: Irenata@seznam.cz
Tel: 721428868
Profese: sociální pracovnice

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Vedoucí sociální pracovnice
Název organizace: Charita Roudnice nad Labem
Adresa organizace: Riegrova 652, Roudnice nad Labem
Tel: 735794034       E-mail: sassp@charitaroudnice.cz
Webové stránky: ww.charitaroudnice.cz

VTI používám v oblasti: Rodiny (dítě 0-6, 6-12)

Bc. Kateřina Krátká

      E-mail: kratka-litomerice@diakonie.cz
Tel: 775251554

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice - konzultantka
Název organizace: Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích
Adresa organizace: Agentura podporovaného zaměstnávání
při Diakonii ČCE Litoměřice
Teplická 1
412 01 Litoměřice
Tel: 416700315      
Webové stránky: www.diakoniecceltm.cz

VTI používám v oblasti: dospělí s mentálním postižením
podpora vztahu pracovník - klient

Mgr. Alena Šestáková

      E-mail: alena.sestak@seznam.cz
Tel: 739302179
Profese: speciální pedagog - etopedie, psychopedie VTI trenér, lektor

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: OSVČ

VTI používám v oblasti: podpora rodiny s dítětem s mentálním postižením;
podpora seniorů;
podpora pracovníků pomáhajících profesí v residenčních zařízeních

zpět na mapu

Liberecký

Mgr. Kateřina Čechlovská

      E-mail: cechkat@seznam.cz
Tel: 776646441
Profese: speciální pedagog, sociální pracovník

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Poradce rané péče, lektor pro práci s rodinami s dětmi s PAS
Název organizace: Centrum pro rodinu a dítě Lira, z.ú.
Adresa organizace: Liberec

VTI používám v oblasti: Rodina s dítětem (zejména se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje, s PAS, ADHD, dysfázií...)
Podpora pracovníků pomáhajících profesí

Bc. Jana Strnková

      E-mail: jana.strnkova@centrum.cz
Tel: 737374532

VTI používám v oblasti: práce s rodinou, podpora pracovníků v pomáhajících profesích

zpět na mapu

Královéhradecký

Ing. Taťána Blažková

      E-mail: blazkova@dobrevztahy.cz
Tel: 602431810
Webové stránky: www.dobrevztahy.cz
Profese: zdravotní sestra, sociální práce, management lidských zdrojů

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Soukromá praxe: VTI trenér, lektor
Název organizace: DobreVztahy.cz
Adresa organizace: T.G.Masaryka 47;
Nové Město nad Metují

VTI používám v oblasti: rodina, škola, péče o seniory, péče o osoby s postižením, zdravotnictví

Mgr. Adéla Cupáková

      E-mail: adelacupakova@seznam.cz
Tel: 603240668
Profese: sociální pracovník, manažer pro oblast sociálních a zdravotnických zařízení

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: OSVČ: lektor, konzultant, supervizor

VTI používám v oblasti: podpora profesionálů v pomáhajících profesích
Další informace: supervizor a lektor VTI

PhDr. Zdeňka Rejtharová

      E-mail: j.rejthar@tiscali.cz

Údaje o pracovišti
Adresa organizace: Náchod

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole

PhDr. Zdeňka Rejtharová

      E-mail: z.rejtharova@seznam.cz
Tel: 775688480

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: Manželská a rodinná poradna Náchod
Adresa organizace: Hálkova 432, Náchod
Tel: 606962073       E-mail: Rod.poradna@csps-hk.cz
Webové stránky: www.csps-hk.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dětmi, párová komunikace

zpět na mapu

Pardubický

Mgr. Markéta Ďurechová

      E-mail: durechovam@seznam.cz
Tel: 605425340
Profese: psycholog, speciální pedagog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: VTI trenér
Název organizace: Almathea, o.s.
Adresa organizace: Městský park 274, 537 01 Chrudim
Tel: 466302058       E-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz
Webové stránky: www.amalthea.pardubice.cz

VTI používám v oblasti: biologická i náhradní rodina

Mgr. Jiřina Holasová

     
Profese: sociální politika a sociální práce, specializace případové poradentsví

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: poradenský pracovník
Název organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Pracoviště Svitavy
Adresa organizace: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Pracoviště: Riegrova 11, Svitavy
Tel: 461 532 604       E-mail: cpp.svitavy@blutone.cz
Webové stránky: www.rmporadna.cz

VTI používám v oblasti: rodina s dětmi (0 - 18), NRP, pracovníci v ústavní péči pro dítě (DD)

PhDr. Marcela Hrazdírová

     

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: pedagogický psycholog
Název organizace: PPP Svitavy
Adresa organizace: Riegrova 2063/11, 568 02 Svitavy
Tel: 775575483       E-mail: ppp.sy@unet.cz

VTI používám v oblasti: rodina, škola

PhDr. Iva Košťálová

     

Údaje o pracovišti
Tel: 776640289       E-mail: nanta@seznam.cz

VTI používám v oblasti: sociální práce s rodinou, ve školách

Mgr. Monika Králová

     
Profese: psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: speciální pedegog
Název organizace: SVP Archa Chrudim
Adresa organizace: Školní nám. 11, Chrudim
Webové stránky: www.archa-chrudim.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole

PhDr. Jana Mervartová

     

Údaje o pracovišti
Adresa organizace: Ústí nad Orlicí
Tel: 723926858       E-mail: Proximity.ps@tiscali.cz

VTI používám v oblasti: rodina, senioři, ústavní péče

Bc. Blanka Přidalová

      E-mail: blankapr@seznam.cz
Tel: 775980507
Profese: sociální pracovnice

Údaje o pracovišti
Název organizace: Amalthea
Adresa organizace: Hýblova 546, Česká Třebová
Tel: 777752823       E-mail: blanka.p@amalthea.cz
Webové stránky: www.amalthea.cz

VTI používám v oblasti: Rodiny s dětmi, ZŠ, MŠ

zpět na mapu

Vysočina

Mgr. Petra Antonů

      E-mail: petra@antonu.cz
Tel: 732600539
Webové stránky: www.antonu.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: OSVČ

VTI používám v oblasti: podpora pracovníků ve školství a v sociálních službách

Milena Blažková

     

Údaje o pracovišti
Název organizace: Domov pro matky v tísni
Adresa organizace: Manž. Curieových 604, 674 01 Třebíč
Tel: 568828766       E-mail: charita.dmt@worldonline.cz

VTI používám v oblasti: rodina

Dana Kohoutová

      E-mail: dana.kohoutova@atlas.cz

Údaje o pracovišti
Název organizace: Diecezní charita Brno - Obl.charita Třebíč - Domov pro matky Třebíč

VTI používám v oblasti: v rodině, jako pomoc pro matky v tísni

Zdena Králová

     

Údaje o pracovišti
Tel: 569426070       E-mail: domov@hb.caritas.cz

VTI používám v oblasti: raný kontakt matka - dítě

Mgr. Marcela Prchalová

      E-mail: marcela.prchalova@gmail.com

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice
Název organizace: STŘED, o.s. Třebíč, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

VTI používám v oblasti: rodina
Další informace: (t.č. na MD)

zpět na mapu

Jihočeský

Mgr. Monika Mandovcová

      E-mail: mmandovec@volny.cz
Tel: 603119355
Profese: speciální pedagog, sociální pracovník

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: speciální pedagog
Název organizace: ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici
Adresa organizace: Opařany 160
Tel: 381287153      
Webové stránky: www.dpns.cz

VTI používám v oblasti: práce s rodinou (s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýdodněním, poruchy učení a chování), ve škole

Mgr. Petra Marešová

      E-mail: maresova@aplajc.cz
Profese: speciální pedagog, poradce rané péče

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: vedoucí přímé péče, sociální pracovník - speciální pedagog
Název organizace: APLA Jižní Čechy, z.ú.
Adresa organizace: Farského 887, 390 02 Tábor
Webové stránky: http://www.aplajc.cz

VTI používám v oblasti: práce s rodinou s dítětem s postižením

Mgr. Hana Niedobová

      E-mail: hana.niedobova@centrum.cz
Tel: 732449470
Webové stránky: www.videotrenink-brno.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Školní psycholog
Název organizace: ZŠ Edvarda Beneše Lysice
Adresa organizace: ZŠ Edvarda Beneše Lysice,
Zákostelí 360, Lysice
Tel: 516472099       E-mail: hana.niedobova@centrum.cz
Webové stránky: www.zs.lysice.cz

VTI používám v oblasti: práce s rodinou, práce s učiteli 1. a 2. stupně ZŠ

zpět na mapu

Moravskoslezský

Mgr. Marie Apriasová

      E-mail: marie.apriasova@kvic.cz
Tel: 777 136 413

VTI používám v oblasti: práce s rodinou, práce s učiteli ZŠ, SOŠ

PhDr., PhD. Jana Hoffmannová

      E-mail: jana.hoffmannova@upol.cz

Údaje o pracovišti
Název organizace: Fakulta tělesné kultury, Katedra rekreologie, Univerzita Palackého v Olomouci,
Adresa organizace: Třída Míru 117, 117 00 Olomouc

VTI používám v oblasti: rekreologie, tělesná kultura

Mgr. Iva Křenková

      E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz

Údaje o pracovišti
Název organizace: O.p.s. Dlaň životu
Adresa organizace: Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava
Tel: 733125264       E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz
Webové stránky: www.dlanzivotu.cz

VTI používám v oblasti: Rodiny s dětmi (0-4roky)

Bc. Monika Marková

      E-mail: moni8@atlas.cz
Tel: 556706262
Profese: sociální pedagogika, sociální práce

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice SPC
Název organizace: ZŠ a MŠ speciální, přísp. org. Speciálně pedagogické centrum
Adresa organizace: Komenského 64
741 01 Nový Jičín
Tel: 556706262       E-mail: spc.nj@specskolanj.cz
Webové stránky: www.specskolnj.cz

VTI používám v oblasti: rodina s postiženým dítětem, oblast speciálního školství, konzultace pro předškolní výchovu

Bc. Zuzana Peřinová

     
Profese: sociální pracovník

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: vedoucí DOZP
Název organizace: Harmonie, příspěvková org.
Adresa organizace: Chářovská 785/85
794 01 Krnov
Tel: 732484289       E-mail: z.perinova@gmail.com
Webové stránky: www.po-harmonie.cz

VTI používám v oblasti: práce s lidmi s mentálním postižením

Mgr. Kateřina Sudrová

      E-mail: ksudrova@seznam.cz
Profese: sociální pracovnice

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem (především 3-6), rodina se závislým seniorem, pracovníci (oblast péče o rodinu, péče o seniory)
Další informace: Ostrava

Mgr. Lenka Zdražilová

      E-mail: L.Zdrazilova@seznam.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: ZŠ a MŠ speciální, přísp.organizace Speciálně pedagogické centrum
Adresa organizace: Komenského 64, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556706262      
Webové stránky: www.specskolanj.cz

VTI používám v oblasti: rodina, zaměřuji se na děti s postižením, škola (běžné i speciální)

zpět na mapu

Olomoucký

Mgr. Miroslava Francová

      E-mail: MiriFrancova@seznam.cz
Tel: 608566325
Profese: speciální pedagog a učitel

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: poradce rané péče
Název organizace: Středisko rané péče Tamtam Olomouc

VTI používám v oblasti: rodiny s dítětem (0-6) s postižením

Bc. Petra Chromková

     
Profese: sociální pracovník

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: jakociílní pracovník, terapeut
Název organizace: P-centrum, spolek
Adresa organizace: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Tel: 739201206       E-mail: petra.chromkova@p-centrum.cz
Webové stránky: www.p-centrum.cz

VTI používám v oblasti: Rodina s dítětem 5-12 let
Další informace: akreditovaný VTI trenér

PhDr. Leona Jochmanová

      E-mail: lenemcova@gmail.com
Webové stránky: www.nemcova.ic.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: klinický psycholog

VTI používám v oblasti: rodina s dítětem (0-12), náhradní rodiny, pracovníci sociálních služeb a zdravotnictví

Mgr. Iveta Valentová Ph.D.

      E-mail: iveta.grofkova@seznam.cz
Tel: 774677604
Profese: sociální pracovník

VTI používám v oblasti: pro pracovníky sociálních služeb a školství

zpět na mapu

Zlínský

Mgr. Lucie Eliášová

      E-mail: Eliasova.unko@seznam.cz
Tel: 733531350

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice, vedoucí poradny LOGOS
Název organizace: Unie Kompas, z.s.
Adresa organizace: Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel: 733531350       E-mail: Eliasova.unko@seznam.cz
Webové stránky: www.unko.cz

VTI používám v oblasti: Rodina s dítětem (problematika ADHD, náhradní rodinná péče, ...)
Rozvoj profesních dovedností pracovníků v sociálních službách

Mgr. Jana Hunáková

      E-mail: jana.hunakova@seznam.cz
Tel: 737704171

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: speciální pedagog
Název organizace: Lampion-dětem i rodičům z.s.
Adresa organizace: Přílucká 4117, 76001 Zlín
Tel: 737704171       E-mail: jana@lampiondetem.cz
Webové stránky: www.lampiondetem.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole

zpět na mapu

Jihomoravský

Mgr. Soňa Baldrmannová

     
Tel: 603463650

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: pedagogický psycholog
Název organizace: PPP Brno
Adresa organizace: Zachova 1, 613 00 Brno
Tel: 543245914       E-mail: baldrmannova@pppbrno.cz

VTI používám v oblasti: rodiny, škola
Další informace: supervizor VTI

PhDr. Jarmila Burešová

     

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: pedagogický psycholog
Název organizace: PPP Brno

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole
Další informace: supervizor VTI

Mgr. Hana Forejtníková

      E-mail: hanaforejtnikova@gmail.com
Tel: 776 769 420
Profese: Psycholog, speciální pedagog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: Školní psycholog
Název organizace: ZŠ Hustopeče
Adresa organizace: Komenského 2

VTI používám v oblasti: školství, podpora učitele, práce s rodinou, rodina s dítětem se specifickými potřebami, školní poradenství

PhDr. Vladimír Hloušek

      E-mail: Vl.Hlousek@seznam.cz
Tel: 603315696

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: soukromá praxe

VTI používám v oblasti: Práce s rodinou, podpora pedagogů ve školách, zdravotnické a sociální instituce jako podpora profesionálů

Mgr. Petra Kadlecová

      E-mail: xkadlecova@email.cz
Tel: +420 608 959 185
Profese: psycholog

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: psycholog
Název organizace: MŠ Pohořelice

VTI používám v oblasti: Rodina s dětmi předškolního věku, pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, příprava budoucích učitelů

Mgr. Bronislava Pipová

      E-mail: pipovab@seznam.cz
Webové stránky: www.videotrenerka.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: sociální pracovnice
Název organizace: Sdružení pěstounských rodin
Adresa organizace: Anenská 10, Brno

VTI používám v oblasti: Práce s rodinou (biologickou i náhradní)

PhDr. Miloslava Svobodová

     
Tel: 728860023

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: pedagogický psycholog
Název organizace: PPP Brno
Tel: 545223379       E-mail: miloslava.svobodova@pppbrno.cz

VTI používám v oblasti: v rodině, ve škole
Další informace: supervizor VTI

Mgr. Alice Vašáková

      E-mail: alice.vasakova@tiscali.cz

Údaje o pracovišti
Zaměstnán(a) jako: poradenský psycholog a OSVČ

VTI používám v oblasti: rodiny, škola, profesionálové v pomáhajících profesích
Další informace: supervizor VTI

zpět na mapu