V roce 1993 byla založena nevládní organizace SPIN.

V roce 1995 jsme realizovali první běh výcviku ve videotréninku interakcí.

V roce 1997 jsme získali jako jediná organizace v České republice oprávnění poskytovat komplexní vzdělávací program ve VTI, který odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům pro VTI (VIG). 

V roce 2016 získal SPIN, z.s. pro metodu "videotrénink interakcí" ochrannou známku.
Ochranná známka je registrována ode dne 13. 7. 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 354096.  


Dnes nabízíme vzdělávací programy ve čtyřech oblastech

ve videotréninku interakcí

pro oblast sociálních služeb a poradenství

pro oblast práce s rodinou

pro oblast školství

pro podporu dalšího profesionálního růstu pracovníků, kteří používají metodu VTI v praxi


Naší vizí je...

Vybudovat a rozvíjet institut pro rozvoj metody videotrénink interakcí (VTI) s celonárodní působností jako primární zdroj pro vzdělávání, rozvoj a implementaci metody VTI do oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví a systematicky podporovat na silné stránky a zdroje orientovanou praxi pracovníků pomáhajících profesí.

Naším posláním je...

  • Podporovat a pomáhat rodičům, učitelům, sociálním pracovníkům, poradenským pracovníkům a dalším pomáhajícím profesionálům, jakož i manažerům a jednotlivým členům pracovních týmů rozvíjet účinně své komunikační dovednosti.
  • Rozvíjet takovou praxi, která je založená na respektu k daným zdrojům a silným stránkám každého jednotlivce, jakož i na zplnomocnění a podpoře změny.
  • Rozvíjet a realizovat vzdělávací programy a tréninky pro široké spektrum pracovníků pomáhajících profesí, nabízet supervize, iniciovat regionální a mezioborovou spolupráci a vydávat výukové materiály s cílem účinně a trvale rozvíjet odbornost a sebereflexi pracovníků pomáhajících profesí.

 


Podpořte nás přes www.givt.cz

Termíny kurzu Úvod do metody VTI_2022

Vypsali jsme nové termíny kurzu "Úvod do metody VTI" pro rok 2022

Celá zpráva

Supervize ve VTI

Akreditovaným VTI trenérům nabízíme supervize a intervize ve VTI

Celá zpráva

Základní výcvik ve VTI - Modul I (běh 2022)

Nový běh základního výcviku ve VTI - Modul I plánujeme spustit v září 2022

Celá zpráva