Tvoří me nové stránky, prosíme o trpělivost s těmito poněkud zastaralými.

 V roce 1993 byla založena nevládní organizace SPIN.

V roce 1995 jsme realizovali první běh výcviku ve videotréninku interakcí.

V roce 1997 jsme získali jako jediná organizace v České republice oprávnění poskytovat komplexní vzdělávací program ve VTI, který odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům pro VTI (VIG). 

V roce 2016 získal SPIN, z.s. pro metodu "videotrénink interakcí" ochrannou známku.
Ochranná známka je registrována ode dne 13. 7. 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 354096.  

Naší vizí je...

Vybudovat a rozvíjet institut pro rozvoj metody videotrénink interakcí (VTI) s celonárodní působností jako primární zdroj pro vzdělávání, rozvoj a implementaci metody VTI do oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví a systematicky podporovat na silné stránky a zdroje orientovanou praxi pracovníků pomáhajících profesí.

Naším posláním je...

  • Podporovat a pomáhat rodičům, učitelům, sociálním pracovníkům, poradenským pracovníkům a dalším pomáhajícím profesionálům, jakož i manažerům a jednotlivým členům pracovních týmů rozvíjet účinně své komunikační dovednosti.
  • Rozvíjet takovou praxi, která je založená na respektu k daným zdrojům a silným stránkám každého jednotlivce, jakož i na zplnomocnění a podpoře změny.
  • Rozvíjet a realizovat vzdělávací programy a tréninky pro široké spektrum pracovníků pomáhajících profesí, nabízet supervize, iniciovat regionální a mezioborovou spolupráci a vydávat výukové materiály s cílem účinně a trvale rozvíjet odbornost a sebereflexi pracovníků pomáhajících profesí.

 


Podpořte nás přes www.givt.cz

Termíny kurzu Úvod do metody VTI

Vypsali jsme nový termín kurzu "Úvod do metody VTI"

Celá zpráva

Supervize ve VTI

Akreditovaným VTI trenérům nabízíme supervize a intervize ve VTI

Celá zpráva

Základní výcvik ve VTI - Modul I (běh 2022)

Nový běh základního výcviku ve VTI - Modul I plánujeme spustit v září 2022

Celá zpráva