Vzdělávací programy

SPIN, z.s. - asociace pro VTI je zřizovatelem Vzdělávacího centra pro VTI, které je v České republice jediným pracovištěm, zaměřeným na komplexní vzdělávání v metodě VTI. Náš vzdělávací program odpovídá mezinárodně uznaným standardům pro vzdělávání a výcviky ve VTI (angl. VIG - Video Interaction Guidance) a je vytvářen (a inovován) ve spolupráci s řadou národních vzdělávacích center nebo asociací pro rozvoj metody VTI (VIG).

Od roku 1995, kdy se v ČR díky podpoře nizozemské nadace SPIN (Stichting Promotie Intensive Thuisbehandling Netherlands) uskutečnil 1. běh výcviku budoucích VTI trenérů a terapeutů v České republice, prošly našimi programy již stovky pomáhajících profesionálů, pracovníků z oblasti sociálních služeb, poradenství, školství a zdravotnictví.

SPIN, z.s. je také jedinou organizací v České republice, která má oprávnění k udělování osvědčení "VTI trenér".

Komu jsou naše vzdělávací programy určeny

Především těm z vás, kteří chtějí ve své práci využívat profesionálně metodu videotrénink interakcí (VTI) – tedy stát se VTI trenéry či terapeuty, popř. později i supervizory pro oblast VTI. Naše programy jsou ale určeny i všem pracovníkům pomáhajících profesí, školství a zdravotnictví, kteří se zajímají o rozvoj komunikace, rozšíření vlastních komunikačních dovedností, o efektivní řešení problémové komunikace a vztahových problémů mezi lidmi.

Podmínky pro účastníky vzdělávacích programů

 


Vzdělávání ve VTI

Je stěžejním programem občanského sdružení SPIN. Nabízíme komplexní vzdělávací program, jehož cílem je připravit pomáhající profesionály a pedagogické pracovníky využívat metodu VTI ve prospěch svých klientů, resp. žáků a studentů všech typů škol.


Programy v oblasti sociálních služeb a poradenství

Kromě komplexního vzdělávání ve VTI nabízíme krátkodobé kurzy a semináře, které se zaměřují na efektivitu lidské komunikace v různých oblastech sociálních služeb a poradenství, zdravotnictví i managementu. Cílem těchto programů je podpora a rozvoj úspěšné komunikace pomáhajících profesionálů, tedy uvědomování si toho, co sami do komunikace přinášíme a v čem jsme dobří, jakož i hledání nových možností jak komunikovat efektivně, odstraňovat nedorozumění nebo rozpoznat a reflektovat vlastní bloky v komunikaci, které brzdí navázání nebo udržení pomáhajícího vztahu. Náš přístup staví na silných stránkách a zdrojích klientů a podporuje pozitivním způsobem zvolenou cestu změny.

S novými aktuálními nabídkami vás budeme průběžně seznamovat.

Důležité!!!  Na základě vašich požadavků můžeme vytvořit i kurz, který není v naší aktuální nabídce, přímo na míru vaší organizace a vašich potřeb nebo potřeb cílové skupiny. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na e-mail: spin@spin-vti.cz.


Programy v oblasti školství

Naše programy pro pedagogické pracovníky vycházejí z dlouholetých zkušeností s implementací metody VTI v této oblasti i z nejnovějších poznatků o komunikaci učitel - žák a sociálních teorií učení. Rozvíjet a ovládat účinnou komunikaci v pedagogickém prostředí chápeme jako základní nástroj učitele, kterým působí na rozvoj dítěte/žáka ve všech oblastech jeho vývoje: ovlivňuje jeho schopnost se efektivně učit, usměrňuje jeho sociální chování a zároveň podporuje jeho emoční vývoj.


Podpora dalšího profesionálního růstu VTI trenérů

Pro absolventy komplexního vzdělávacího programu, tedy především pro akreditované VTI trenéry, nabízíme možnost podpory a neustálého zvyšování jejich profesionálního růstu, založeného na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a také sdílení profesionálních zkušeností v rámci regionálních týmů. Pomáháme organizovat tyto aktivity na různých místech ČR podle potřeby pracovníků.