Jak jsou naše programy organizovány

Pokud vás zaujala naše nabídka vzdělávacích programů, vyplňte on-line přihlášku, která je vždy k dispozici u zvoleného programu a nezapomeňte ji odeslat.
Doporučujeme pečlivě prostudovat Závazné podmínky pro účastníky vzdělávacích programů, které jsou vždy uvedeny ve spodní části přihlášky.

Po odeslání přihlášky dostane automaticky generovanou zprávu na vámi uvedený e-mail o registraci vaší přihlášky v našem přihlašovacím systému. Na tuto zprávu neodpovídejte. Pokud takovou zprávu neobdržíte (nemusí fungovat spojení nebo jste zadali špatně e-mail), vyplňte a odešlete přihlášku znovu, nebo nás kontaktujte na náš e-mail.

Na základě registrované přihlášky obdržíte e-mailem fakturu k úhradě účastnického poplatku. Fakturu vystavujeme nejdříve měsíc před termínem akce (čekáme na naplnění kurzu). Pokud potřebujete fakturu s razítkem organizace, zašleme vám fakturu poštou (tuto okolnost zaškrtnete na přihlášce).

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete kurzu se nezúčastnit nebo potřebujete změnit termín, prosíme vás, kontaktujte neprodleně naši kancelář. Vynasnažíme se vám vyjít vstříc. V případě, že jste kurzovné již uhradili, další postup upravují „Závazné podmínky pro účastníky vzdělávacích programů“.

V případě, že součástí vstupních požadavků pro zařazení účastníka do kurzu je dodání dalších podkladů (např. motivační dopis, přehled studia apod.), budete vyrozuměni výzvou v dostatečném předstihu.

Místo konání kurzů

Pokud nebude vyznačeno jinak přímo na stránce vzdělávacího programu, budou se kurzy konat na nové adrese Vzdělávacího a konzultačního centra SPIN, z.s., Štefánikova 65/1, 150 00 Praha 5

Realizace vzdělávacích programů ve vašem místě či regionu

Vybrané vzdělávací programy je možné dle kapacity lektorů realizovat za dohodnutých podmínek pro celé pracovní týmy nebo skupiny zájemců v ČR i na Slovensku. Realizace takového programu se pak řídí zvláštním smluvním vztahem mezi organizací SPIN (poskytovatelem) a objednatelem vzdělávacího programu. Objednávku takové realizace a předpokládaného termínu zasílejte na e-mail organizace. Předmětem objednávky je obvykle zajištění lektrorské práce v rámci dojednaného rozsahu kurzu a vydání osvědčení. Objednatel kurzu pak na sebe bere povinnost zajistit veškeré činnosti spojené s organizací kurzu v místě, včetně přihlašování účastníků.

Kontaktní e-mail: spin@spin-vti.cz