Akreditace programů

Akreditace vzdělávací instituce

MPSV ČR (registrovaný vzdělávací institut, od r. 2015 je přidělována akreditace pouze VP)

MŠMT ČR, č.j. 11571/2019-1, platnost akreditace do 3. 4. 2025

Akreditované vzdělávací programy

Název programu

Časová dotace

VP akreditován

Číslo jednací

Platnost akreditace k datu

Úvod do metody VTI 24 MPSV ČR A2019/1229-SP/VP je zažádáno o akreditaci
24 MŠMT ČR 20896/2022-2-797 12. 09. 2025
Základní výcvik ve VTI - Modul I 160 MPSV ČR A2020/0220-SP/VP 28. 7. 2024
  MŠMT ČR MSMT-28610/2022-2-989  17. 11. 2025
Základní výcvik ve VTI - Modul II 175 MPSV ČR A2020/0219-SP/VP 28. 7. 2024
    MŠMT ČR MSMT-28610/2022-2-989
17. 11. 2025
Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče 
o osoby s demencí
16 MPSV ČR
není
Komunikace v rodině a s rodinou 16 MPSV ČR

Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti
prevence a intervence
16 MPSV ČR

    AKP ČR