Aktualizace údajů akreditovaných VTI trenérů/terapeutů

Rádi bychom aktualizovali naši již značně omšelou a lety znavenou databázi akreditovaných VTI trenérů/terapeutů.

Patříte-li mezi ně a souhlasíte se zveřejněním kontaktu na vás (nebo vaši organizaci), prosíme vás, stáhněte si a vyplňte tento formulář a zašlete zpět na e-mail: spin@spin-vti.cz.

Vaše kontaktní údaje budou do databáze uloženy pod příslušným regionem.