V oblasti sociálních služeb a poradenství

Na základě našich dlouholetých zkušeností s implementací metody videotrénink interakcí (VTI) do různých oblastí sociálních služeb vám nabízíme kurzy a semináře i individuální konzultace zaměřené na podporu a posilování komunikačních dovedností pracovníků pomáhajícíh profesí.

Oblast práce s rodinou

Komunikace v rodině a s rodinou (16 hod, akreditace MPSV)

Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence - (16 hod, akreditace MPSV)

Připravujeme:

Kurz "Attachment a intersubjektivita při práci s biologickou i náhradní rodinou" - (16 hod, připravujeme akreditaci)