Komunikace v rodině a s rodinou

Základní informace

Akreditace: MPSV č. 2017/0071-PC/SP/VP 
Časová dotace: 16 hodin

Cena kurzu (individuální přihlašování): 2 800 Kč


Termíny kurzu

Předběžný zájem mimo tento termín nebo objednávku kurzu "na klíč" pro organizaci zasílejte na e-mail: spin@spin-vti.cz.

V případě realizace kurzu pro organizaci požadujeme vyplnit veškeré požadované údaje účastníků na zaslaném formuláři.

Cena kurzu "na klíč" se odvíjí od ceny pro individuální přihlašování při zohlednění denních a cestovních nákladů lektora. 

Obsahové informace

Kurz je určen především sociálním pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, z poradenských pracovišť, center rané péče, rodinných a krizových center pro děti a mládež apod.

Hlavní témata a obsah kurzu

  • Pohled na komunikaci v rodině, identifikace vzorců komunikace na základě interakční analýzy, principy úspěšné interakce v rodině a jejich vliv vývoj dítěte, mapování silných stránek a zdrojů rodiny i toho co v komunikaci chybí nebo je "zablokováno", možnosti intervence v rodině, krátké seznámení s metodou VTI jako účinným způsobem intervence.
  • Jak se lépe domlouvat s rodinou: aktivní naslouchání, domlouvání cílů spolupráce, jak pracovat na tom, co chce klient, co potřebuje a co můžeme nabídnout, stanovení pozitivních a realistických cílů spolupráce, praktické rozlišení pomoci a kontroly, základy vedení rozhovoru s rodiči, koncept "Traject plánu" (plán změny).

Formy práce

  • výklad konceptů a praktické ukázky
  • cvičení ve dvojicích i v malých skupinách
  • rozbory videokazuistik, video-analýza interakce rodič - dítě
  • diskuze nad případy a sdílení zkušeností z klinické praxe účastníků

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu (bez poplatku).

Organizační informace

Lektorka kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová

Časový rozvrh: 1. den: 9:00 - 17:30; 2. den: 9.00 - 16:30 (polední pauza vždy 75 min)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova (mapa), GPS: 50.0785714N, 14.4038067E