Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence

Základní informace

Akreditace: MPSV č. 2016/0924-PC/SP/VP (platnost akreditace vypršela, žádáme o novou akreditaci)
Časová dotace: 16 hodin

Cena: 2 800 Kč 

Termíny kurzu nejsou zatím určeny: v případě zájmu nás kontaktujte na spin@spin-vti.cz

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pracovníkům z oblasti rané péče, sociálním pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, psychologům a speciálním pedagogům poradenských pracovišť, rodinných a krizových center pro děti a mládež a vedoucím pracovníkům těchto organizací.

Vítáni jsou rovněž kliničtí psychologové, psychiatři a psychoterapeuté pracující s dětmi od nejútlejšího věku a jejich rodiči, jakož i další odborníci, např. neonatologové, pediatři, dětští neurologové, fyzioterapeuté, případně i studující uvedených oborů, kteří mají o danou problematiku zájem. 

Hlavní témata a obsah kurzu
  • Raná interakce rodič - dítě (význam interakce na vývoj dítěte a na vývoj vztahů v rodině, nové objevy a výzkumy);
  • Základní teoretické koncepty: teorie attachmentu (vazby) a teorie intuitivního rodičovství - co bychom měli vědět, pokud pracujeme s rodinou dítěte raného věku, aplikace teorií a interakčních přistupů v práci s rodinou s dítětem raného věku;
  • Praktické aplikace: identifikace základních interakčních vzorců a selhání, videoanalýza interakce rodič - dítě, videokazuistiky z klinické praxe;
  • Metody, modely a přístupy zaměřené na období rané interakce v rodině, implementace interakčních přístupů v praxi, možnosti prevence a intervence při práci s rodinou dítěte raného věku.

Formy práce

  • výklad konceptů a praktické ukázky
  • cvičení v malých skupinách 
  • rozbory videokazuistik z klinické praxe, video-analýza interakce rodič - dítě
  • možnosti prevence a intervence v rodině s dítětem raného věku (srovnání modelů ČR a zahraničí)
  • diskuze nad případy a sdílení zkušeností z klinické praxe účastníků
Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu (bez poplatku).

Organizační informace

Lektorka kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 17:30; 2. den: 9.00 - 16:15 (přestávka na oběd je 75 min!!!)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5-Smíchov (mapa)

Poznámka: informace k setkání budou rozeslány přihlášeným účastníkům e-mailem nejpozději 10 dnů před konáním kurzu

Kurz je možné objednat "na klíč", podmínky konání kurzu a jeho ceny dohodou s objednatelskou organizací.