Vzdělávání ve VTI

Vzdělávání ve VTI je založeno na vícemodulovém systému. Absolvováním každého jednotlivého modulu získává účastník samostatné osvědčení.

Úvod do metody VTI 

akreditace: MPSV č.j. A2024/0152-SP/VP; MŠMT č.j. 20896/2022-2-797
časová dotace: 24 hodin (3denní kurz)
lektoři: Mgr. Kateřina Šilhánová (vedoucí lektorka), Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová, PhD. (lektorky se střídají)

místo: Praha

cena: 3 500 Kč


Základní výcvik ve VTI (ZV VTI)

je rozdělen na dva na sebe navazující moduly. Každý z nich je samostatně akreditován, zájemci se mohou hlásit do celého výcviku nebo do každého modulu zvlášť.

ZV VTI - Modul I

akreditace: MPSV č.j A2020/0220-SP/VP; MŠMT: č.j. MSMT-28610/2022-2-989
časová dotace: 160 hod 
vedoucí lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová 
další lektoři: PhDr. Eva Šírová, Mgr. Petra Reiserová, Mgr. Veronika Brandejsová (střídají se podle počtu přihlášených účastníků)
místo: Praha

účastnický poplatek: 27 000 Kč (možnost sjednat splátkový kalendář)

ZV VTI - Modul II

akreditace: MPSV č.j. A2020/0219-SP/VP; MŠMT: č.j. MSMT-28610/2022-2-989
časová dotace: 175 hod. 
vedoucí lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová, supervize: akreditovaní supervizoři pro metodu VTI v ČR 
místo: Praha, intervize a supervize dle dohody účastníka a supervizora 

účastnický poplatek: 27 000 Kč (možnost sjednat splátkový kalendář)


Výcvik supervizora ve VTI 

(program připravujeme, budeme vás informovat)