Základní výcvik ve VTI

Komplexní výcvikový program v metodě VTI nabízí ucelený přehled o teorii a metodologii VTI, trénink ve využívání jednotlivých nástrojů (práce s pomáhající kamerou, videoanalýza záznamu, editace videozáznamu, mikroanalýza interakcí), reflektování praxe a sebezkušenost. Celkem 300 hodin výcviku je rozděleno na dva na sebe navazující moduly (každý 150 hod), které se liší svým zaměřením, získanými dovednostmi i formami práce. 

Výcvik probíhá v atmosféře bezpečí, podpory a spolupráce.

Zájemci se mohou hlásit buď do celého výcviku najednou, nebo zvolit pouze modul ZV I.

Komu je výcvik určen?

Výcvikový program je určen především pro pracovníky pomáhajících profesí – sociální pracovníky, psychology (i klinické), speciální pedagogy, učitele, poradenské pracovníky, terapeuty, výchovné pracovníky apod. Vhodný je i pracovníky managementu organizací sociálních služeb, školství a zdravotnictví, mimořádně přijímáme i studenty příbuzných oborů (ve vyšších ročnících studia a s absolvovanou praxí, v tomto případě vždy na základě osobního pohovoru). 

Výcvik je rozdělen na dvě části

Modul I

V prvním roce výcviku (7 dvoudenních setkání) se zaměřujeme na získání dovedností při natáčení videozáznamů pro terapeutické cíle (pomáhající kamera), trénink ve videoanalýze komunikace pro "diagnostické" potřeby i pro různé možnosti terapeutické intervence. Účastníci již v průběhu celého roku natáčejí vlastní videonahrávky a přinášejí je na skupinová setkání.

Modul II

Ve druhém roce výcviku (20 individuálních supervizí, 3 regionální intervize, případová práce) je cílem reflektovat vlastní práci s klienty a připravit účastníky výcviku na budoucí samostatnou práci s rodinami, jednotlivci i skupinami s využitím metody VTI.  

Podmínky pro zařazení do výcvikového programu

  • absolvování úvodního kurzu VTI (nebo min. 24 hodinového ekvivalentu k úvodnímu kurzu pořádaného organizací SPIN), platné osvědčení ne starší nežli 2 roky,
  • minimálně SŠ/VOŠ vzdělání, zakončené maturitou a min. 3letá praxe v oblasti pomáhajících profesí,
  • nebo VŠ (bakalářské) a min. 2letá praxe v sociálních nebo zdravotnických službách, popř. v oblasti vzdělávání,
  • nebo VŠ (magisterské) a doložený přehled praxe uchazeče.

Další požadavky

  • možnost pracovat s klienty (aktuální odborná praxe),
  • mít k dispozici videokameru pro pořizování nahrávek, 

Zahájení výcviku

Nový běh výcviku ZV VTI - Modul I plánujeme spustit v lednu 2019. Termíny vyvěsíme co nejdříve.

Místo: Praha 

Cena výcviku a platební podmínky

Cena základního výcviku ve VTI (běh ZV VTI/2019) je 49 000,- Kč (platí od roku 2019 za oba moduly). 

Cena zahrnuje platby:

Modul I (24 500,- Kč): skupinová setkání a individuální konzultace (90 min), komplet výukové materiály v elektronické podobě, přístup na el. portál yammer/spinlink; 

Modul II (24 500,- Kč): 20x individuální supervize (90 min) nebo ekvivalent 15x individuální supervize (120 min), 3x intervize (á 4 hod), 1x úvodní setkání (8 hod), výukové materiály v elektronické podobě, přístup na el. portál spinlink, doprovodné výukové materiály v tištěné podobě. 

Cena nezahrnuje dopravu účastníka na setkání a na supervize, občerstvení a stravu v průběhu výcvikových setkání, ubytování účastníka. 

Do ceny výcviku není započítán poplatek za závěrečné hodnocení a akreditaci VTI trenéra (2 500,- Kč). Poplatek uhradí pouze ti, kteří absolvují celý výcvik a budou k závěrečnému hodnocení připuštěni.

!!! Důležité:

Přihlašování pro nový běh výcviku ZV VTI -Modul I je stále otevřeno.