Základní výcvik ve VTI - Modul I

Výcvikový Modul I základního výcviku ve VTI je samostatným vzdělávacím programem, do něhož se mohou přihlásit absolventi kurzu Úvod do metody VTI (nejpozději do 2 let od absolvování tohoto kurzu).

Akreditace: MPSV: č.j. 2015/0939-PC/SP/VP (je řešena žádost o novou akreditaci, proces není dokončen, očekáváme v lednu 2020); MŠMT: č.j. MSMT-34555/2019-2-1131

Celková časová dotace: 160 hodin (z toho 112 hod přímé výuky, 2 hod indiv.konzultace a 46 hodin samostané práce účastníka).
 
Cena pro nový běh výcviku: 25 000,- Kč (je možný splátkový kalendář)

Obsahové informace

 • základy lidské komunikace a její poruchy,
 • historie VTI 
 • teoretické základy metody (teorie attachmentu, teorie intersubjektivity, sociální teorie učení...),
 • principy úspěšného kontaktu jako základ analýzy interakce (resp. mikroanalýzy),
 • metodické základy VTI – (a)natáčení pro pomáhající využití videozáznamu, (b)videoanalýza nahrávek komunikace v různých prostředích, kontextech a s různými sociálními systémy, (c)vedení reflektujícího rozhovoru nad videozáznamem,
 • identifikace silných stránek klienta, analýza a mikroanalýza interakce a její využití k diagnostickým účelům, pro prevenci rizikové komunikace i pro intervenci při poruchách komunikace, 
 • plán intervence (Traject plán v různých oblastech využití VTI), 
 • rozbor videokazuistik z klinické praxe,
 • etické aspekty práce VTI trenéra, zásady GDPR, 
 • implementace VTI (organizační, zaměřeno na cílové skupiny),
 • vývoj teorie, výzkumu a vzdělávání ve VTI v mezinárodním kontextu. 
Jaké formy práce může účastník očekávat?

Účastníky čeká interaktivní forma práce ve skupinách, střídá se práce ve velké (max.16 členné) skupině, malých skupinách a ve dvojicích, výklad budou střídat intenzivní praktická cvičení (s donesenými nahrávkami účastníků), modelování situací, reflektování.

Jaké znalosti, resp. dovednosti získá účastník programu?

Účastník bude na konci Modulu I schopen propojit teoretické znalosti o komunikaci s praktickým zvládnutím základních metodických aspektů videotréninku interakcí, tzn.

 • samostatně natočit nahrávku, se kterou lze pracovat ve prospěch klienta,
 • rozpoznat a identifikovat na videozáznamech jednotlivé vzorce a prvky interakce a pracovat se schématem „Principy úspěšné komunikace“
 • provést analýzu a mikroanalýzu komunikace,
 • editovat záznam, tzn. vybrat vhodné části z videozáznamu pro práci s klienty a určit, jak tyto vybrané momenty mohou býtužitečné pro daný systém,
 • identifikovat zdroje a rizika a navrhnout plán intervence,
 • stanovit cíle spolupráce s klientem – domlouvat zakázku,
 • osvojit si základy vedení rozhovoru s klienty a nad nahrávkou – v modelových situacích,
 • diskutovat ve skupině a reflektovat vlastní způsoby komunikace,
 • používat jazyka a termínů VTI

Výukové texty a další materiály do Portfolia účastníka výcviku budou k dispozici vždy v elektronické formě.

Podmínky účasti:
 • osvědčení z kurzu Úvod do metody VTI
 • min. SŠ/VOŠ zakončené maturitou a min. 3 letá praxe v oblasti pomáhajících profesí, resp. v pedagogické oblasti)
 • nebo VŠ (bakalářské a 3 letá praxe v pomáhajících profesích, resp. v pedagogické oblasti)
 • nebo VŠ magisterské a přehled dosavadní praxe
Podmínky absolvování: 
 • absolvování nejméně 85% výuky (účastník omluven max. v rozsahu 1 dvoudenního setkání, t.j. max. 16 hod absence), 
 • zpracování a prezentace vlastních videonahrávek v průběhu výcviku,
 • zpracování všech písemných úkolů zadaných lektory programu, včetně vedení výcvikového portfolia. 
 • závěrečná obhajoba kompetencí účastníka, předložení editované a analyzované nahrávky s komentářem, písemné sebehodnocení na závěr Modulu I.
Důležité!

 Absolvent ZV VTI – Modul I nezískává kompetenci pracovat samostatně s uživateli služby pomocí metody VTI. Tuto kompetenci (akreditace VTI trenér/terapeut) získává až na základě úspěšné obhajoby své práce v Modulu II, kde pracuje pod supervizí s klinickými případy.

Organizační informace (pro běh výcviku ZV VTI/2020-2021)

Struktura výcvikového programu – ZV VTI - Modul I (160 hodin)

Účastníky čeká 7 dvoudenních skupinových setkání (celkem 112 hodin, frekvence setkání je 6 týdnů). V mezidobí mezi skupinovými setkáními pracují účastníci na zadaných úkolech, přibližně je vhodné na tuto samostatnou práci vyčlenit vždy alespoň 6 hodin. Každý účastník může čerpat během výcviku 1 individuální konzultaci v rozsahu 90 min.

Termíny jednotlivých setkání pro běh ZV VTI/2020-2021 (změna termínů je vyhrazena, termíny budou upřesněny při podpisu smlouvy):1. setkání:  22. - 23. 10. 2020 (úvodní setkání - povinné)
2. setkání:  3. - 4. 12. 2020
3. setkání  14. - 15. 1. 2021
4. setkání: 25. - 26. 2. 2021
5. setkání: 8. - 9. 4. 2021
6. setkání: 13. - 14. 5. 2021
7. setkání: 24. - 25. 6. 2021 (závěrečné setkání - povinné)

Časový harmonogram:

1. den: 9:30 - 18:00;  2. den: 9:00 - 16:30 (přestávka na oběd je 60 min), možnost stravování je v areálu (restaurace Libocký Dvůr)

Místo konání: Praha 6 - Vzdělávací centrum "BeBalanced". Libocký Dvůr. Rybničná 18/1, Praha 6 Liboc, 162 00
Libocký dvůr se nachází v krásném prostředí Liboce na  Praze 6 – 5 minut autobusem ze stanice metra Petřiny nebo cca 600 m chůze ze zastávky Vozovna Vokovice. Naše centrum je také snadno dostupné autem a disponuje vlastním parkovištěm přímo v Libockém dvoře. Mapa

Vedoucí lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová, spolulektorky (střídají se): Mgr. Veronika Brandejsová, Mgr. Petra Reiserová, PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Důležité!!! Min. počet účastníků: 12, max. počet účastníků: 16. Pokud se k termínu nového běhu nepřihlásí dostatečný počet účastníků, bude termín výcviku odložen.

Informace poskytuje: