Úvod do metody VTI (24 hod)

Základní informace

Akreditace MPSV č.j. A2019/1229-SP/VP; MŠMT č.j. 1369/2019-1-416

Termíny kurzů pro 2. pol. 2020 a 1. pol. 2021 - přihlašování na kurz pouze on-line (nezbytné vyplnit přihlášku)

Důležité!!! Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášeným opatřením vlády ČR sledujte pečlivě změny termínů a jejich náhradu. V současné situaci nejsme schopni garantovat, že se kurz v plánovaném termínu uskuteční. Přihlášení účastníci budou vždy včas vyrozuměni. K posunům termínů dojde i u nového běhu ZV VTI - Modul I. Info zde. Děkujeme za pochopení. 

 • 15. - 17. dubna 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny
 • 24. - 26. června 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny

 • 16. - 18. září 2020 (Praha) - opatření COVID-19: sledujte náhradní termíny

 • 25. - 27. 11. 2020 (Praha) - stále platí prezenční forma, max. počet účastníků je 8 osob!!!

Náhradní termíny rok 2021, max. počet účastníků je 8 osob, pokud to epidemiologická situace umožní:

 • 20. - 21. ledna 2021 (Praha)

 • 10. - 12. února 2021 (Praha)

Časová dotace: 24 hodin

Cena: 3 400 Kč


Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu, zaměřeného na budoucí profesionální práci pomocí VTI. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy metodologie VTI přístupu, teoretickými zdroji a východisky, se základy analýzy interakce i s vedením rozhovoru s klientem. Zároveň se účastníci seznámí s širokým spektrem praktického využití metody v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

 

Obsahové informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky i studenty příbuzných oborů, kteří se zabývají účinky lidské komunikace na vývoj jedince (v kontextu rodiny, vzdělávání i profesionálních vztahů) a chtějí se dovědět více o možnostech intervence pomocí VTI - tedy analýzy interakcí a specifického využití videozáznamu v poradenství, pomáhání i terapii.  

Hlavní témata a získané dovednosti

 • Metoda VTI jako forma intervence, filozofie přístupu, historie a uplatnění VTI v evropském kontextu.
 • Teoretické základy a východiska (a úloha interakčního přístupu jako účinné formy intervence při řešení vztahových problémů, obtíží v komunikaci)
 • Základní principy úspěšné komunikace a jejich využití pro analýzu a mikroanalýzu interakce
 • Možnosti využití metody VTI v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství v ČR

 Absolvent kurzu získá základní dovednosti

 • s natáčením a principy "pomáhající kamery"
 • v analýze interakce (vlastní videonahrávky nebo videonahrávky klinického systému - zapůjčené lektorem)
 • pro vedení rozhovoru nad nahrávkou (a pohled na vlastní komunikaci s klientem).

Důležité!!!  Osvědčení získané absolvováním kurzu opravňuje účastníka ke vstupu do Základního výcviku ve VTI (Modul I a Modul II), kde se tyto dovednosti dále trénují a prohlubují. Pro zájemce o vstup do dalších modulů vzdělávacího programu ve VTI je absolvování tohoto kurzu povinné. 

Podmínky pro získání osvědčení

Účastník absolvuje 90% výuky a plní předepsané aktivity. Případnou delší nepřítomnost (předem omluvenou) je možné nahradit v dalším termínu kurzu.

Důležité

Minimální počet účastníků je 8 osob. Pokud nebude kurz naplněn, přesouváme přihlášené zájemce na další možný termín. Max. počet účastníků je 12 osob 

Závazné podmínky pro účastníky 

Organizační informace

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Veronika Brandejsová 

Časový rozvrh: 1. den: 9:30 - 18:00; 2. den: 9.00 - 17:30; 3. den: 9:00 - 16:00 (změna času vyhrazena)

Místo konání: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5 - Smíchov (mapa).

 

Kurz je možné realizovat také "na klíč" podle požadavků organizace. V takovém případě je cena kurzu smluvní.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nám napsat na e-mail: spin@spin-vti.cz