Východiska a cíle

Naše východiska 

 • Pracujeme s klienty v rámci přirozeného prostředí. 
 • Nezaměřujeme se na selhání či diagnózu jednotlivce, vždy se zaměřujeme na probíhající interakci v rámci daného sociálního systému a v této interakci hledáme řešení vzniklých problémů.
 • Posilujeme silné stránky a vlastní zdroje klientů. 
 • Pracujeme pouze na tom, co klient chce sám změnit nebo čeho chce dosáhnout.
 • Postupujeme pozitivním, produktivním způsobem, krok za krokem, ve snaze dosahovat reálných cílů.
 • Důvěřujeme schopnostem klientů řešit své vlastní problémy. Nepovažujeme je za nekompetentní osoby. Pracujeme s nimi, spíše nežli za ně nebo „pouze“ pro ně.
 • Respektujeme kulturní, etnické a náboženské tradice a hodnoty klientů.
 • Nabízíme spolupráci s dalšími odborníky, pokud je to potřebné a žádoucí.


Naše cíle 

 • Vytvářet a realizovat vzdělávací programy pro odborníky psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví. 
 • Nabízet nebo zprostředkovat pomoc především rodinám s dětmi, kde se objevují obtíže v komunikaci a kde chybí dočasně zdroje takovou situaci řešit obvyklými prostředky. 
 • Nabízet pomoc a podporu pedagogům v rámci základního školství i předškolní výchovy.
 • Přispět k rozvoji nových metod práce a postupů v oblasti rodinného a pedagogického poradenství.
 • Přispět k rozvoji sítě pracovišť v celé ČR, která budou schopná efektivně využívat metody VTI ve prospěch svých klientů jako běžně dostupný způsob profesionální práce.
 • Podporovat rozvoj VTI a profesionalitu odborníků, kteří VTI používají jako nástroj pomoci svým klientům. 
 • Iniciovat a všemožně podporovat výzkum v sociální oblasti, vytvářet a rozšiřovat vzdělávací a výukové materiály, včetně vlastní publikační činnosti.
 • Účastnit se aktivně mezinárodních programů a konferencí, spolupracovat na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj a implementaci VTI.