V roce 1993 byla založena nevládní organizace SPIN.

V roce 1995 jsme realizovali první běh výcviku ve videotréninku interakcí.

V roce 1997 jsme získali jako jediná organizace v České republice oprávnění poskytovat komplexní vzdělávací program ve VTI, který odpovídá mezinárodním vzdělávacím standardům pro VTI (VIG). 

V roce 2016 získal SPIN, z.s. pro metodu "videotrénink interakcí" ochrannou známku.
Ochranná známka je registrována ode dne 13. 7. 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 354096.  


Důležité!!!!

V posledních týdnech jsou naše stránky opakovaně napadány roboty z adres (.ru). Zasažené je zejména přihlašování na naše kurzy a výcviky. Pracujeme intenzivně na nových webových stránkách (lidé, zdroje, čas) a doufáme, že i tak se vám podaří nás kontaktovat.

Nabízíme alternativní zasílání přihlášek na kurz Úvod do metody VTI (24 hod) zde i na Základní výcvik ve VTI - Modul I (160 hod) zde

Doufáme, že se nám podaří během léta 2022 vytvořit náhradní a bezpečné webové stránky. Držte nám palce. 

******

Naší vizí je...

Vybudovat a rozvíjet institut pro rozvoj metody videotrénink interakcí (VTI) s celonárodní působností jako primární zdroj pro vzdělávání, rozvoj a implementaci metody VTI do oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví a systematicky podporovat na silné stránky a zdroje orientovanou praxi pracovníků pomáhajících profesí.

Naším posláním je...

  • Podporovat a pomáhat rodičům, učitelům, sociálním pracovníkům, poradenským pracovníkům a dalším pomáhajícím profesionálům, jakož i manažerům a jednotlivým členům pracovních týmů rozvíjet účinně své komunikační dovednosti.
  • Rozvíjet takovou praxi, která je založená na respektu k daným zdrojům a silným stránkám každého jednotlivce, jakož i na zplnomocnění a podpoře změny.
  • Rozvíjet a realizovat vzdělávací programy a tréninky pro široké spektrum pracovníků pomáhajících profesí, nabízet supervize, iniciovat regionální a mezioborovou spolupráci a vydávat výukové materiály s cílem účinně a trvale rozvíjet odbornost a sebereflexi pracovníků pomáhajících profesí.

 


Podpořte nás přes www.givt.cz

Termíny kurzu Úvod do metody VTI_2022

Vypsali jsme nové termíny kurzu "Úvod do metody VTI" pro rok 2022

Celá zpráva

Supervize ve VTI

Akreditovaným VTI trenérům nabízíme supervize a intervize ve VTI

Celá zpráva

Základní výcvik ve VTI - Modul I (běh 2022)

Nový běh základního výcviku ve VTI - Modul I plánujeme spustit v září 2022

Celá zpráva