Výzkumné zprávy

Metoda VTI (v angl. VIG) je dnes označována za "evidence based method". Existují již desítky výzkumných studií, které se zabývají jednak efektivitou metody VTI (VIG), jednak srovnáváním efektivity podobných přístupů. Tyto studie jsou prováděny  zejména  v Nizozemí (M. Eliëns 2005 a 2010); R. Jansen and P. Wels 1998; Bakermans-Krankenburg and Van Ijzendoorn 2008) a v UK (M. Robertson a H. Kennedy 2009; M. Doria et all. 2009, 2011), kde je možné čerpat z velkého množství dat a kde je také velký zájem zadavatelů (univerzity, organizace služeb, komunitní programy) zkoumat efektivitu programů a využívaných metod.

Pozornost praxe i akademické obce vzbudila v roce 2008 rozsáhlá meta-analytická studie (R. G. Fukkink 2008) poskytující empirická data z 29 programů, které využívají video-feedback, včetně VHT a VIG (celkem bylo do studie začleněno 1844 rodin) a studie zaměřená na trvalé účinky VIG u rodin s dítětem 3 roky po ukončení terapie (M. Klein Velderman 2005).

Výsledkem těchto studií je zjištění, že programy využívající VTI (VHT/VIG) vykazují vysokou míru efektivity ve smyslu posílení rodičovských dovedností, zvýšení senzitivity rodičů, snížení rodičovského stresu (i u rodin s mnoha rizikovými faktory), redukci problémů s chováním dítěte i posílení pozitivního vývoje dítěte a významnou udržitelnost změny u klienta. 

 

Literatura:

Eliëns, M. (2005) Babies in the Picture. The effect of video home training and video interaction guidance for parents with babies who excessively cry. AIT/De Combinatie.

Fukkink, R.G. (2008) Video feedback in the widescreen: A meta-analysis of family programs. Clinical Psychology Review, 28(6), 904–916.

Kennedy, H., Landor, M., Liz, T. (2011) Video Interaction Guidance. A Relationship-Based Intervention to Promote Attunement, Empathy and Wellbeing. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.

Klein Velderman, M. (2005) The Leiden VIPP and PIPP-R Study: Evaluation of a Short-term Preventive Attachment-based Intervention in Infancy. Leiden: Moster and Van Onderen.

Jansen, R., Wels, P. (1998) The effects of video home training in families with hyperactive child. Association for Child Psychology and Psychiatry, 15, str. 63-73.