Další kurzy a semináře

Ne vždy víme vše, co bychom vědět mohli (měli) a často ani nevíme, že nevíme.

Na této stránce naleznete aktuální nabídku doplňkových kurzů, seminářů nebo workshopů určených pro podporu profesionálního růstu VTI trenérů a supervizorů.

Pro 1. pol. 2015 je možné vybírat z této nabídky (termíny stanovíme na základě předběžného zájmu, zasílejte svůj požadavek na spin@spin-vti.cz)

Attachment a intersubjektivita (16 hod)

Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (16 hod, akreditace MPSV)