VTI regionální intervize

Chceme podpořit vznik a soustavnou práci regionálních intervizních skupin, ve kterých mohou VTI trenéři/terapeuté sdílet případovou práci, své zkušenosti, vzájemně se podporovat a povzbuzovat, sdílet své zkušenosti jak efektivně implementovat metodu VTI na své pracoviště.

Intervize mohou podpořit multidisciplinární spolupráci, nastartovat nové zajímavé projekty i rozšířit spolupráci mezi organizacemi v rámci daného regionu. 

Na této stránce najdete nabídky intervizí pro akreditované videotrenéry, superizory VTI, a také pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zaměřují na práci s metodou VTI nebo chtějí tuto metodu využít k reflexi a rozvoji komunikace. 

Uvítáme, pokud se rozhodnete sami založit další intervizní skupinu a budete nás o ní informovat. Po dohodě můžete pro takovou skupinu využít také naše technicky vybavené prostory v Národním centru pri VTI.


Intervize pro VTI trenéry (akreditované) - regionální skupiny

Jsou určeny VTI trenérům po ukončení jejich výcviku. Jejich cílem je vzájemná podpora práce s VTI, reflexe postupů a zvolených intervencí, sebereflexe vlastní komunikace, výměna zkušeností, pomoc při řešení jednotlivých případů apod. Účast na intervizích je důležitou součástí profesního růstu každého VTI trenéra. Na intervizi můžete pozvat své kolegy (i šéfy) a sdílet profesionální pohled a zkušenosti s nimi.

O konání intervizí ve vaší organizaci nebo regionu nás můžete informovat a my tuto informaci rádi rozšíříme. Prosíme ohlásit intervizi dostatečně předem e-mailem na: spin@spin-vti.cz. Zviditelnění setkání na našich stránkách vám může zajistit kvalitní účast. 

Zašlete nám zprávu o založení regionální intervizní skupiny nebo o konání jednotlivé intervize a my ji zveřejníme i v našem kalendáři. Nezapomeňte uvést:

  • název skupiny
  • místo intervize (úplná adresa)
  • datum konání intervize a čas
  • kontaktní osobu (jméno a email)

Potěší nás také vaše zpětné vazby, které můžeme zveřejnit. Neváhejte pozvat také VTI supervizora z vašeho regionu, vedoucího pracovníka, vaši šéfovou. Váháte-li jak začít, pošlete dotaz.

E-mail


Váš dotaz:


Kde můžete intervize navštívit


Intervize pro VTI trenéry - aktuálně

Skupina Praha:

Místo: Vzdělávací a konzultační centrum pro VTI, Nad Sokolovnou 41/7, Praha 4 Podolí (mapa)

Kdy: termín upřesníme

Téma: na základě volby účastníků

Pokud se chcete zúčastnit, zapište se zde, najdete nás také na facebooku.