VTI supervize

Po ukončení výcvikového programu zůstává VTI trenér/terapeut často bez soustavné podpory a možnosti reflektovat svoji práci s klienty pomocí VTI. Soustavné vzdělávání, sebereflexe vlastní praxe a zvyšování odbornosti je profesionální povinností každého VTI trenéra (viz Etický kodex, můžete si stáhnout zde). 

Pravidelné (ale i občasné supervize) u našich supervizorů si můžete objednat podle regionální příslušnosti přímo u supervizora (kontakty najdete zde) nebo vám s volbou pomůžeme.

V tom případě zašlete svoji žádost e-mailem na: spin@spin-vti.cz nebo využijte tento formulář:

E-mail


Váš dotaz:


Doporučujeme si zaznamenávat supervize do "Indexu VTI trenéra" (ke stažení zde). Ten slouží k evidenci vašich aktivit spojených s VTI a je dokladem vašeho dalšího profesionálního rozvoje.

Cenové podmínky: dohoda mezi supervizorem a supervidovaným. 

Cena supervize objednané u SPIN: 850,- Kč/supervizi (90 min!!!), na základě objednávky vám vystavíme fakturu.